Mobila tornkranar

Vi erbjuder självresande mobila tornkranar från Spierings som går att driva på enbart el med hjälp av 63 Ampere eller med diesel om inte el finns att tillgå.

 

477ihoppackad1 477uppstalld1

Spierings SK477-AT4 har lyftkapacitet 7.000 kg, lyftradie 38 m, lyfthöjd 42 m
Lyftdiagram Spierings SK477-AT4

488 ihoppackad1 488 uppstalld

Spierings SK488-AT4 har lyftkapacitet 8.000 kg, lyftradie 40 m, lyfthöjd 44 m
Lyftdiagram Spierings sk488-at4

SK598-AT5

Spierings AK598-AT5 har lyftkapacitet 8.000 kg, lyftradie 48 m, lyfthöjd 53 m
Lyftdiagram Spierings SK598 AT5

Våra kranar

Mobilkranar

Vi erbjuder mobilkranar med en kapacitet från 40 till 400 ton.

Läs mer om mobilkranar

Mobila tornkranar

Vi erbjuder självresande mobila tornkranar från Spierings.

Läs mer om mobila tornkranar

Tornkranar

Vi erbjuder tornkranar i samarbete med Binsell.

Läs mer om tornkranar