Om Upplandskranar

Upplandskranar grundades år 2012, företaget har kontor samt depå i Uppsala.

Vi på Upplandskranar samarbetar med Binsell och därmed sträcker sig våra tjänster i hela mellansverige.

Idag är vi 12 anställda och maskinparken består av sju Spierings, två mobilkranar och en kranbil.